Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
B-style
Hatsune Miku
Vocaloid
V3
FREEing (Manufacturer)
Hiroshi (Sakurazensen) (Sculptor), iXima (Illustrator)
1/4
42 cm
¥27,000
  • 05/2021 Limited + Exclusive (re-release) ¥27,000
  • 11/19/2015 Standard ¥25,741
4571245299833
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.