Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Hatsune Miku
Vocaloid
V4 Chinese
Good Smile Company (Manufacturer)
Ajiken (Sculptor), Ekoshi (Color Producer), Mame no Moto (Illustrator)
1/8
25 cm
¥11,852
  • 11/25/2020 Standard ¥11,852
4580416941075
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.