Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
He Xia
Hitori no Shita: The Outcast 2
Individual sculptor (Manufacturer)
YOOUSI (Sculptor)
26.5 cm
  • 4/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.