Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Hikari
Xenoblade 2
Good Smile Company (Manufacturer)
Iwabitsu (Color Producer), saitom (Illustrator), Wotaku Mito (Sculptor)
1/7
21 cm
¥18,333
  • 06/2021 Limited + Exclusive ¥18,333
  • 03/18/2019 Limited + Exclusive ¥18,333
4580416940580
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.