Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
HK416
GIRLS' FRONTLINE
Hobby Max (Manufacturer)
1/7
22 cm
  • 2021-3-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.