Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Holiday
Original Yasumi-chan Series
Kurushima (Manufacturer)
Keiko (Sculptor)
1/8
20 cm
¥7,500
  • 12/2009 Standard ¥7,500
  • 04/2001 Standard ¥7,500
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.