Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Hua Mulan
Ballad of Mulan
Individual sculptor (Manufacturer)
Womo Studio (Sculptor)
45 cm
  • 2021-5-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.