Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Hunter
Monster Hunter
Zinogre Armor, Female
Kinetiquettes (Manufacturer)
Artizlabel (Color Producer), Wandah Kurniawan Prasetiyo (Sculptor)
1/10
29.5 cm
  • 12/2020 Limited
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.