Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Precious G.E.M.
Ishida Yamato, MetalGarurumon
Digimon Adventure
MegaHouse (Manufacturer)
30 cm
¥18,500
  • 05/2021 Limited + Exclusive ¥18,500
  • 09/27/2018 Limited + Exclusive ¥18,500
4535123825071
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.