Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
B-style
Jibril
No Game No Life
Bare Leg Bunny , Great War Edition
FREEing (Manufacturer)
Azusa Rei (Sculptor)
1/4
¥26,000
  • 06/2021 Limited + Exclusive ¥26,000
4571245299710
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.