Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Jibril, Schwi Dola
Eiga No Game No Life Zero
Little Flügel
Phat Company (Manufacturer)
Abe Koudai (Sculptor), Ekoshi (Color Producer)
1/7
25 cm
¥21,800
  • 01/2021 Standard ¥21,800
4580678969947
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.