Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Juliana Eberhardt
Senjou no Valkyria Duel
Phat Company (Manufacturer)
Wakimeka no Matsu (Color Producer), Yadokari (Sculptor)
1/7
25 cm
¥14,800
  • 02/24/2021 Standard ¥14,800
4589496589795
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.