Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
K2
GIRLS' FRONTLINE
APEX-TOY (Manufacturer)
Seka, Luu (Sculptor)
1/7
20 cm
¥17,160
  • 2020-12-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.