Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Look Up
Kamado Nezuko
Kimetsu no Yaiba
MegaHouse (Manufacturer)
Kobasan (Sculptor), Oshirina (Color Producer)
¥2,980
  • 06/2021 Standard
  • 08/2020 Standard ¥2,980
4535123829307
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.