Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Look Up
Kamado Tanjirou
Kimetsu no Yaiba
MegaHouse (Manufacturer)
Oshirina (Color Producer), U-tan (Illustrator)
¥2,980
  • 06/2021 Standard ¥2,980
  • 08/2020 Standard ¥2,980
4535123829291
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.