Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Kasugano Sora
Yosuga no Sora
Alphamax (Manufacturer)
Hashimoto Takashi (Illustrator), Moon (Sculptor)
1/7
18 cm
¥12,800
  • 05/2021 Standard ¥12,800
  • 10/05/2016 Standard ¥12,800
4562283271219
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.