Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Kasugano Sora
Yosuga no Sora
Q-six (Manufacturer)
Nollgreco (Sculptor)
1/7
chưa có
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.