Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Kiana Kaslana
Houkai 3rd
Alter (Manufacturer)
Sai (Sculptor), Tetsumori Nanami (Color Producer)
1/8
¥22,800
  • 06/2021 Standard ¥22,800
4560228206340
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.