Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Kirigiri Kyouko, Monokuma
Danganronpa: The Animation
Phat Company (Manufacturer)
Itandi (Sculptor)
1/8
15 cm
¥13,000
  • 05/2021 Standard (Second Release) ¥13,000
  • 04/25/2017 Standard (Second Release) ¥11,000
  • 10/28/2014 Standard ¥10,000
4580678969879
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.