Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Kizuna Ai
A.I.Channel
Good Smile Company (Manufacturer)
386 (Color Producer), Kenzou (Sculptor)
1/7
20 cm
¥10,000
  • 11/12/2020 Standard ¥10,000
4580416941204
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.