Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Kizuna Ai
A.I.Channel
Hello, World
Stronger (Manufacturer)
Akisame (Sculptor), Morikura En (Illustrator)
1/7
¥13,455
  • 06/2021 Limited + Exclusive ¥13,455
4573451870622
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.