Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Kokoa Hoto
Kirara Fantasia
Good Smile Company (Manufacturer)
JK (Sculptor)
1/7
22.5 cm
¥16,800
  • 9/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.