Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Komeiji Koishi
Touhou Project
Extra Color
Ques Q (Manufacturer)
Ei (Color Producer), Kimi to Shiin (Illustrator), Shima (Sculptor)
1/8
20 cm
¥12,727
  • 11/2020 Limited + Exclusive (AmiAmi) ¥12,727
  • 08/2019 Limited + Exclusive (AmiAmi) ¥12,963
  • 07/28/2019 Limited (Wonder Festival 2019 [Summer]) ¥12,963
  • 05/05/2019 Limited (Hakurei Jinja Reitaisai 16) ¥12,963
  • 05/08/2016 Limited (Hakurei Jinja Reitaisai 13) ¥11,574
  • 10/18/2015 Limited (Hakurei Jinja Shuki Reitaisai) ¥11,574
  • 08/2015 Exclusive (AmiAmi) ¥11,574
  • 07/26/2015 Limited (Wonder Festival 2015 [Summer]) ¥11,574
4560393842329
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.