Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Koron-chan
Art of Necomi
Union Creative International Ltd (Manufacturer)
Design COCO CURVE (Sculptor)
15.3 cm
¥18,150
  • 2021-1-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.