Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Kotegawa Yui
To LOVEru Darkness
Limited
Union Creative International Ltd (Manufacturer)
Miro (Sculptor), Moriyama Nana (Color Producer)
1/6
¥15,000
  • 12/2020 Limited + Exclusive ¥15,000
4589642711674
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.