Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Kotegawa Yui
To LOVEru Darkness
Max Factory (Manufacturer)
Akimoto Hajime (Color Producer), Nakayaman (Sculptor)
1/6
26 cm
¥13,000
  • 11/2020 Standard ¥13,000
4545784042755
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.