Thông tin sản phẩm
Model Kits
Sousaishojoteien
Koyomi Takanashi
Original Character
Ryobu High School Winter Clothes
Kotobukiya (Manufacturer)
Maruya Yuunosuke (Sculptor), Morikura En (Illustrator)
1/10
¥5,800
  • 04/2021 Standard ¥5,800
4934054019427
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.