Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Glitter & Glamours
Kozuki Hiyori
One Piece
B
Bandai Spirits (Manufacturer)
  • 04/2021 Prize
Game Prize là gì?
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.