Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Elf Mura
Kukuru
Original Character
Antenna Shop Limited Edition
AmiAmi (Distributor), Vertex (Manufacturer)
Fortunation (Sculptor), Lee (Color Producer), Mataro (Illustrator)
1/6
¥18,000
  • 06/2021 Limited + Exclusive ¥18,000
4562389471513
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.