Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Kyouno Natsumi
Date A Live
DX
Bell Fine (Manufacturer)
Plamode (Color Producer), Seiki (Sculptor)
1/7
¥23,800
  • 03/2021 Standard ¥23,800
4573347243059
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.