Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Super Special Series
Lakshmibai
Fate/Grand Order
Saber
FuRyu (Manufacturer)
  • 12/2020 Prize
Game Prize là gì?
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.