Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Lavinia Whateley
Fate/Grand Order
Amakuni (Manufacturer), Hobby Japan (Distributor)
Hoshina Eimi (Color Producer), I-con (Sculptor)
¥27,091
  • 01/15/2021 Limited + Exclusive ¥14,364
  • 01/15/2021 Limited + Exclusive ¥27,091
4981932513416
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.