Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Lexington
Senkan Shoujo R
Unknown (Manufacturer)
UnknownModel (Sculptor)
1/7
24 cm
  • 4/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.