Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
KD Colle
Lina Inverse
Slayers
Haregi
Kadokawa (Manufacturer), Revolve (Producer)
Kawamo (Color Producer), Nagano Kenmin (Sculptor)
1/7
¥17,500
  • 06/2021 Limited + Exclusive ¥17,500
4942330124680
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.