Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Elf Mura
Lincia
Original Character
Antenna Shop Limited Edition
AmiAmi (Distributor), Vertex (Manufacturer)
Ozawa Shingo (Sculptor), Parsley (Illustrator), Sumita Kazuhiro (Color Producer)
1/6
¥18,000
  • 11/2020 Limited + Exclusive ¥18,000
Castoff
4562389471391
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.