Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Long Kui
The Legend of Sword and Fairy
ENSOUTOYS (Manufacturer)
1/7
30 cm
¥14,300
  • 2020-11-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.