Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Lucy Heartfilia
Fairy Tail
B'full (Manufacturer)
Iso (Sculptor), Wasari (Sculptor)
1/6
¥19,800
  • 04/2021 Limited + Exclusive ¥19,800
  • 04/2021 Limited + Exclusive (Set) ¥59,400
4571498447418
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.