Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Lucy Heartfilia
Fairy Tail
Good Smile Company (Manufacturer)
MASA, mayaka (Sculptor)
17 cm
¥3,900
  • 10/27/2020
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.