Thông tin sản phẩm
Accessories
1inch, Little Armory (LA001)
M4A1
Tomytec (Manufacturer)
1/12
7 cm
¥1,000
  • 03/20/2014 Standard ¥1,000
4543736253716
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.