Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Maeda Shiori
Teacher Teacher
Union Creative International Ltd (Manufacturer)
Design Coco (Sculptor), Design Coco (Color Producer), Hanahanamaki (Illustrator), Sousouman (Illustrator)
¥16,800
  • 12/2020 Standard ¥16,800
4589642711544
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.