Thông tin sản phẩm
Model Kits
Guilty Princess, Plamax (GP-01)
Maidroid Miao
Original Character
Max Factory (Manufacturer)
Tony (Illustrator), Unitec (Sculptor)
¥6,182
  • 08/2021 Standard ¥6,182
4545784012369
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.