Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Mash Kyrielight
Fate/Grand Order
Bandai Spirits (Manufacturer)
  • 01/2021 Prize
Game Prize là gì?
4983164165999
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.