Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Master Altria
Fate/Stay Night
Seifuku
Grizzry Panda (Circle)
¥15,000
  • 12/01/2019 Limited (Character Festa in Ariake 1) ¥15,000
  • 04/30/2019 Limited (Treasure Festa Neo in Ariake 3) ¥15,000
  • 12/16/2018 Limited (Treasure Festa Neo in Ariake 2) ¥15,000
  • 12/17/2017 Limited (Treasure Festa in Ariake 18) ¥15,000
  • 07/30/2017 Limited (Wonder Festival 2017 [Summer]) ¥15,000
  • 05/05/2017 Limited (Treasure Festa in Ariake 17) ¥15,000
  • 02/19/2017 Limited (Wonder Festival 2017 [Winter]) ¥15,000
  • 12/18/2016 Limited (Treasure Festa in Ariake 16) ¥15,000
  • 07/24/2016 Limited (Wonder Festival 2015 [Winter]) ¥15,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.