Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Matou Sakura
Fate/Stay Night
15th Celebration Dress
Good Smile Company (Manufacturer)
Iwabitsu (Color Producer), Sasaki Kai (Sculptor), Sugi Kenji (Color Producer), Takeuchi Takashi (Illustrator), Yoshino Nobuhiro (Color Producer)
1/7
24.5 cm
¥12,545
  • 06/2021 Standard ¥12,545
  • 06/2021 Standard (Premium Box) ¥40,909
4580416941594
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.