Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Medusa, Pegasus, Saber
Fate/Stay Night
Rider
Garage Twin Head (Circle)
  • 02/24/2008 Limited (Wonder Festival 2008 [Winter])
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.