Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Bishoujo Statue, DC Comics Bishoujo
Mera
Justice League
Kotobukiya (Manufacturer)
Yamashita Shunya (Illustrator), Yokki (Sculptor)
1/7
¥12,800
  • 03/2021 Standard ¥12,800
4934054023110
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.