Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Minagi Marina
Original Character
Ichigo Store Limited Edition
Eighteen (Manufacturer)
Katsuaki Nemoto (Sculptor), Mataro (Illustrator), Tourmaline Gorilla (Color Producer)
1/6
¥18,800
  • 01/2021 Limited + Exclusive ¥18,800
Castoff
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.