Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Mitake Ran
BanG Dream! Girls Band Party!
Awakening Rivalry
Good Smile Company (Manufacturer)
Fukui Junichi (Color Producer), QuailEGG (Sculptor)
1/7
¥18,000
  • 06/2021 Standard ¥18,000
4580416941853
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.