Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Mitsuki Felicia
Magia Record Mahou Shoujo Madoka ☆ Magica Gaiden
Phat Company (Manufacturer)
Sakaki Kaoru (Sculptor), Wakimeka no Matsu (Color Producer)
1/8
¥14,800
  • 03/2021 Standard ¥14,800
4560308575410
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.