Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Miyamoto Musashi
Fate/Grand Order
Casual
Alter (Manufacturer)
Numakura Toshiaki (Sculptor), Watanabe Takamasa (Color Producer)
1/7
¥13,800
  • 05/2021 Standard ¥13,800
4560228206296
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.